hotline
876/5 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918.237.078 - Viber hoặc Zalo

Bình ngâm rượu Hàn Quốc

Bình Trụ N1 - 73 lít

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 80 cm

6.680.000 VNĐ

Giảm: 0%

6.680.000 VNĐ

xem

Bình Bầu n2 - 30 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.200.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N2 van - 30 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.400.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.400.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N3 - 25 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.000.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N3 Van - 25 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.200.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N4 - 22 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

1.800.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.800.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N4 Van - 22 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

2.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.200.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N5 - 18 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.650.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.650.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N5 Van - 18 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.850.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N6 - 13.2 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

915.000 VNĐ

Giảm: 0%

915.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N6 Van - 13.2 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

1.050.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.050.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N7 - 10.5 lít

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

830.000 VNĐ

Giảm: 0%

830.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N7 Van - 10.5 lít

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N8 - 9 lít

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

765.000 VNĐ

Giảm: 0%

765.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N8 Van - 9 lít

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

900.000 VNĐ

Giảm: 0%

900.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N9 - 14 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 70 cm

740.000 VNĐ

Giảm: 0%

740.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N9 - 12.8 lít

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 63.5 cm

590.000 VNĐ

Giảm: 0%

590.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N10 - 10 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 60 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Binh Bầu N10 - 9 lít

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 51.5 cm

540.000 VNĐ

Giảm: 0%

540.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N11 - 7 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 50 cm

640.000 VNĐ

Giảm: 0%

640.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N12 - 7 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 55 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N13 - 6 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 48.5 cm

640.000 VNĐ

Giảm: 0%

640.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N13 - 7 lít

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

540.000 VNĐ

Giảm: 0%

540.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N14 - 15 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 59.5 cm

735.000 VNĐ

Giảm: 0%

735.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N14 - 6 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 76 cm

420.000 VNĐ

Giảm: 0%

420.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N15 - 13 lit

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 57 cm

735.000 VNĐ

Giảm: 0%

735.000 VNĐ

xem

Binh Bầu N16 - 13 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 56 cm

735.000 VNĐ

Giảm: 0%

735.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N17 - 25.3 lít

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 58 cm

2.250.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.250.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N17 - 4.5 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 42 cm

295.000 VNĐ

Giảm: 0%

295.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N18 - 38 lít

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 81.5 cm

2.630.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.630.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N18 - 3.5 lít

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 35 cm

255.000 VNĐ

Giảm: 0%

255.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N19 - 44,5 lít

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 99 cm

3.150.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.150.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N19 - 3.5 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 42 cm

255.000 VNĐ

Giảm: 0%

255.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N20 - 20 lít

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 82 cm

1.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.200.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N20 - 2.5 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 35.5 cm

245.000 VNĐ

Giảm: 0%

245.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N21 - 2.5 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 46 cm

255.000 VNĐ

Giảm: 0%

255.000 VNĐ

xem
 1 2 3 4 5 > 

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu