hotline
854/19/22 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918 237 078

Bình ngâm Rượu có Van

Dáng Bầu 5.5 lít - PLUS109

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 37.5 cm

845.000 VNĐ

Giảm: 0%

845.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 8.5 lít - PLUS80

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

925.000 VNĐ

Giảm: 0%

925.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 9 lít - PLUS8

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

980.000 VNĐ

Giảm: 0%

980.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 10.5 lít - PLUS7

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

1.080.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.080.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 13 lít - PLUS6

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

1.310.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.310.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 18 lít - PLUS5

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

2.090.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.090.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 22 lít - PLUS4

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

2.455.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.455.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - PLUS3

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.735.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.735.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - PLUS2

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.985.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.985.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - PLUS26

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.850.000 VNĐ

xem

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu