hotline
876/5 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918.237.078 - Viber hoặc Zalo

Bình ngâm Rượu có Van

Bình Bầu 5.5 lít Vòi

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 37.5 cm

735.000 VNĐ

Giảm: 0%

735.000 VNĐ

xem

Binh Bầu 8.5 lít - N80 vòi

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

780.000 VNĐ

Giảm: 0%

780.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 9 lít - N8 Vòi

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

900.000 VNĐ

Giảm: 0%

900.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 10.5 lít N7 Vòi

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 13 lít - N6 Vòi

Đ/k miệng: 13.2 cm

Cao: 54 cm

1.050.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.050.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 18 lít - N5 Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.850.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 22 lít - N4 Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

2.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.000.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 Lít - N3 Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.200.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - N2 Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.400.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.400.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - N26 Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.000.000 VNĐ

xem

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu