hotline
876/5 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918.237.078 - Viber hoặc Zalo

Bình ngâm 10.2 lít đến 20 lít

Bình Bầu 10.5 lít - N7

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

830.000 VNĐ

Giảm: 0%

830.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 10.5 lít - N7 Có Vòi

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 11 Lít - N137C

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 41 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 11 lít - N44

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 76.5 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 11.6 lít - N68

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 92.5 cm

805.000 VNĐ

Giảm: 0%

805.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 12 lít - N42

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 85 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây 12 Lít - N103

Đ/k miệng: 15

Cao: 34

590.000 VNĐ

Giảm: 0%

590.000 VNĐ

xem

Bình Vuông 12 Lít - N131

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 29 cm

800.000 VNĐ

Giảm: 0%

800.000 VNĐ

xem

Bình Táo 12 lít - 12L

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 34 cm

805.000 VNĐ

Giảm: 0%

805.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 12.8 lít - N9

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 63.5 cm

590.000 VNĐ

Giảm: 0%

590.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 13 Lít - N138c

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao:

1.050.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.050.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 13 lít - N15

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 57 cm

850.000 VNĐ

Giảm: 0%

850.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 13 lít - N16

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 56 cm

850.000 VNĐ

Giảm: 0%

850.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 13.2 lít - N6

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

915.000 VNĐ

Giảm: 0%

915.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 13.2 lít - N6 Có Vòi

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

1.050.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.050.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 14 lít - N9

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 70 cm

740.000 VNĐ

Giảm: 0%

740.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 15 lít - N14

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 59.5 cm

735.000 VNĐ

Giảm: 0%

735.000 VNĐ

xem

Bình Táo 15 lít - 15L

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 36 cm

935.000 VNĐ

Giảm: 0%

935.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây 15 lít - N104

Đ/k miệng: 15

Cao: 36

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 15 lít - N113

Đ/k miệng: 26

Cao: 37.5

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình Vuông 15 lít - N132

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 31 cm

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình Trụ 16 lít - N21

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 70 cm

1.030.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.030.000 VNĐ

xem

Bình Ovan 16 lít - N125

Đ/k miệng: 12

Cao: 47

1.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.350.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 16.5 lít - N24

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 110.5 cm

1.100.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.100.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 17 lít - N137C

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 63 cm

1.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.450.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 18 lít - N5

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.650.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.650.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 18 lít - N5 Có Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.850.000 VNĐ

xem

Bình Vuông 18 Lít - N133

Đ/k miệng: 18 cm

Cao: 33 cm

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình Táo 18 lít - 18L

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 37 cm

1.080.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.080.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây 18 lít - N105

Đ/k miệng: 16

Cao: 37

785.000 VNĐ

Giảm: 0%

785.000 VNĐ

xem

Bình Táo 19 lít - N79

Đ/k miệng: 24 cm

Cao: 41 cm

1.430.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.430.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 20 lít - N20

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 82 cm

1.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.200.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây 20 Lít - N106

Đ/k miệng: 16.5

Cao: 40

800.000 VNĐ

Giảm: 0%

800.000 VNĐ

xem

Bình Táo 20 lít - 20L

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 40 cm

1.130.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.130.000 VNĐ

xem

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu