hotline
854/19/22 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918 237 078

Bình ngâm 10.5 đến 17 lít

Dáng Bầu 10.5 lít - FIT7x

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

970.000 VNĐ

Giảm: 0%

970.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 10.5 lít - FIT7Vx

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

1.080.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.080.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 11 lít - FIT44x

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 76.5 cm

790.000 VNĐ

Giảm: 0%

790.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 11 lít - FIT137x

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 41 cm

980.000 VNĐ

Giảm: 0%

980.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 11.5 lít - FIT68x

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 92.5 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Dáng Elip 12.8 lít - FIT9x

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 63.5 cm

795.000 VNĐ

Giảm: 0%

795.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 12 lít - FIT42x

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 85 cm

800.000 VNĐ

Giảm: 0%

800.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 12 lít - FIT103x

Đ/k miệng: 15

Cao: 34

680.000 VNĐ

Giảm: 0%

680.000 VNĐ

xem

Dáng Vuông 12 lít - FIT131x

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 29 cm

720.000 VNĐ

Giảm: 0%

720.000 VNĐ

xem

Dáng Táo 12 lít - APPLE12Tx

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 37 cm

868.000 VNĐ

Giảm: 0%

868.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 13 lít - HIGH6

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

1.180.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.180.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 13 lít - HIGH6V

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

1.310.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.310.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 13 lít - HIGH15

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 57 cm

915.000 VNĐ

Giảm: 0%

915.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 13 lít - HIGH16

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 56 cm

915.000 VNĐ

Giảm: 0%

915.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 13 lít - HIGH138

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 47 cm

1.150.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.150.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 14 lít - HIGH9

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 70 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 15 lít - HIGH14

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 59.5 cm

995.000 VNĐ

Giảm: 0%

995.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 15 lít - HIGH104

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 36 cm

795.000 VNĐ

Giảm: 0%

795.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 15 lít - HIGH113

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 37.5 cm

1.750.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.750.000 VNĐ

xem

Dáng Vuông 15 lít - HIGH132

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 31 cm

915.000 VNĐ

Giảm: 0%

915.000 VNĐ

xem

Dáng Táo 15 lít - APPLE15T

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 36 cm

986.000 VNĐ

Giảm: 0%

986.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 16 lít - HIGH21

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 70 cm

1.375.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.375.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 16 lít - HIGH125

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

1.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.350.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 16.5 lít - HIGH24

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 110.5 cm

1.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.450.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 17 lít - HIGH139

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 63 cm

1.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.450.000 VNĐ

xem

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu