hotline
854/19/22 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918 237 078

Bình ngâm 30 đén 73 lít

Bình Bầu 30 lít - BIG2

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.750.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.750.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - BIG2V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.985.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.985.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 30 lít - BIG23

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 130.5 cm

2.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.350.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 38 lít - BIG18

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 81.5 cm

3.050.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.050.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - BIG26

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.600.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.600.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - BIG26V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.850.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 43 lít - BIG27

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 54 cm

5.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

5.200.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 44.5 lít - BIG19

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 99 cm

3.660.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.660.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 56 lít - BIG29

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 70 cm

7.600.000 VNĐ

Giảm: 0%

7.600.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 63 lít - BIG25

Đ/k miệng: 28.5 cm

Cao: 93 cm

7.600.000 VNĐ

Giảm: 0%

7.600.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 73 lít - BIG1

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 80 cm

9.700.000 VNĐ

Giảm: 0%

9.700.000 VNĐ

xem

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu