hotline
854/19/22 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918 237 078

Bình Ngâm 18 đến 27.5 lít

Bình Trụ 21 lít - HIGH83+

Đ/k miệng: 24.5 cm

Cao: 49.5 cm

1.950.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.950.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 18 lít - HIGH5

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.895.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.895.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 18 lít - HIGH5V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

2.090.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.090.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 18 lít - HIGH105

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 37 cm

835.000 VNĐ

Giảm: 0%

835.000 VNĐ

xem

Dáng Vuông 18 lít - HIGH133

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 33 cm

1.080.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.080.000 VNĐ

xem

Dáng Táo 18 lít - APPLE18T

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 41 cm

1.150.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.150.000 VNĐ

xem

Dáng Táo 19 lít - APPLE79

Đ/k miệng: 24.7 cm

Cao: 41 cm

1.180.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.180.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 20 lít - HIGH20

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 82 cm

1.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.450.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 20 lít - HIGH106

Đ/k miệng: 16.5

Cao: 40

955.000 VNĐ

Giảm: 0%

955.000 VNĐ

xem

Dáng Táo 20 lít - APPLE20T

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 40 cm

1.390.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.390.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 22 lít - HIGH4+

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

2.280.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.280.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 22 lít - HIGH4V+

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

2.455.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.455.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 24 lít - HIGH123

Đ/k miệng: 24 cm

Cao: 57 cm

2.750.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.750.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - BIG3

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.475.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.475.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - BIG3V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.735.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.735.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 25 lít - BIG22

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 110.5 cm

1.995.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.995.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 25.3 lít - BIG17

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 58 cm

2.775.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.775.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 27.5 lít - BIG28

Đ/k miệng: 28.5 cm

Cao: 47 cm

3.750.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.750.000 VNĐ

xem

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu