hotline
876/5 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918.237.078 - Viber hoặc Zalo

Bình Ngâm trên 20 lít

Bình Trụ 21 lít - N83

Đ/k miệng: 24.5 cm

Cao: 49.5 cm

2.100.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.100.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 22 lít - N4

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

1.800.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.800.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 22 lít - N4 Có Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

2.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.000.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N123 - 24 Lít

Đ/k miệng: 24

Cao: 57

2.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.350.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - N3

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.000.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - N3 Có Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.200.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 25 lít - N22

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 110.5 cm

1.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.450.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 25.3 lít - N17

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 58 cm

2.250.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.250.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 27.5 Lít - N28BIG

Đ/k miệng: 28.5

Cao: 47

3.800.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.800.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - N2

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.200.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - N2 Có Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.400.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.400.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 30 lít - N23

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 130.5 cm

1.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.850.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 38 lít - N18

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 81.5 cm

2.630.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.630.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - N26 Có Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.000.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - N26

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

2.950.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.950.000 VNĐ

xem

BÌNH TRỤ N27Big - 43 Lít

Đ/k miệng: 34.5

Cao: 54

4.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

4.450.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 44.5 lít - N19

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 99 cm

3.150.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.150.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 63 lít - N25

Đ/k miệng: 28.5 cm

Cao: 93 cm

5.600.000 VNĐ

Giảm: 0%

5.600.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 73 lít - N1

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 80 cm

6.680.000 VNĐ

Giảm: 0%

6.680.000 VNĐ

xem

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu