hotline
854/19/22 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918 237 078

Bình ngâm 5.5 đén 7 lít

Dáng Trụ 5.5 lít - SMALL56

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 41 cm

489.000 VNĐ

Giảm: 0%

489.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 5.5 lít - SMALL89

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 52 cm

460.000 VNĐ

Giảm: 0%

460.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 5.5 lít - SMALL109V

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 37.5 cm

845.000 VNĐ

Giảm: 0%

845.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 6 lít - SMALL13

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 48.5 cm

825.000 VNĐ

Giảm: 0%

825.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 6 lít - SMALL100

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 28 cm

410.000 VNĐ

Giảm: 0%

410.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 6 lít - SMALL14

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 76 cm

470.000 VNĐ

Giảm: 0%

470.000 VNĐ

xem

Dáng Vuông 6 lít - SMALL128

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 24 cm

400.000 VNĐ

Giảm: 0%

400.000 VNĐ

xem

Dáng Táo 6 lít - APPLE6L

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 31.5 cm

475.000 VNĐ

Giảm: 0%

475.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 6.5 lít - SMALL25

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 75 cm

480.000 VNĐ

Giảm: 0%

480.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 6.5 lít - SMALL45

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 89.5 cm

590.000 VNĐ

Giảm: 0%

590.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 6.5 lít - SMALL97

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 51 cm

595.000 VNĐ

Giảm: 0%

595.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 7 lít - FIT11

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 50 cm

835.000 VNĐ

Giảm: 0%

835.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 7 lít - FIT12

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 55 cm

870.000 VNĐ

Giảm: 0%

870.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 7 lít - FIT13

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 47 cm

695.000 VNĐ

Giảm: 0%

695.000 VNĐ

xem

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu