hotline
876/5 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918.237.078 - Viber hoặc Zalo

Bình ngâm rượu Hàn Quốc

Bình Bầu Trụ N122 - 1.5 Lít

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 43.5 cm

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình Trụ N123 - 24 Lít

Đ/k miệng: 27 cm

Cao: 57 cm

2.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.350.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N124 - 8.5 Lít

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 38.5 cm

750.000 VNĐ

Giảm: 0%

750.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N125 - 16 Lít

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

1.035.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.035.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N126 - 4 Lít

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 28.5 cm

390.000 VNĐ

Giảm: 0%

390.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N137 - 11 Lít

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 41 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N138 - 13 Lít

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 47 cm

1.050.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.050.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N139 - 17 Lít

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 63 cm

1.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.450.000 VNĐ

xem
 < 1 2 3 4 5

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu