hotline
876/5 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918.237.078 - Viber hoặc Zalo

Bình ngâm rượu Hàn Quốc

Dáng Táo 15 lít - S152

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 36 cm

986.000 VNĐ

Giảm: 0%

986.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 16 lít - S154

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 70 cm

1.250.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.250.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 16 lít - S155

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

1.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.350.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 16.5 lít - S156

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 110.5 cm

1.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.350.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 17 lít - S157

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 63 cm

1.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.350.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 21 lít - S158

Đ/k miệng: 24.5 cm

Cao: 49.5 cm

1.950.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.950.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 18 lít - S159

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.950.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.950.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 18 lít - S160

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.750.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.750.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 18 lít - S161

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 37 cm

835.000 VNĐ

Giảm: 0%

835.000 VNĐ

xem

Dáng Vuông 18 lít - S162

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 33 cm

1.080.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.080.000 VNĐ

xem

Dáng Táo 18 lít - S163

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 41 cm

1.150.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.150.000 VNĐ

xem

Dáng Táo 19 lít - S164

Đ/k miệng: 24.7 cm

Cao: 41 cm

1.180.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.180.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 20 lít - S165

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 82 cm

1.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.350.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 20 lít - S166

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 40 cm

955.000 VNĐ

Giảm: 0%

955.000 VNĐ

xem

Dáng Táo 20 lít - S167

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 40 cm

1.320.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.320.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 22 lít - S168

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

1.995.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.995.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 22 lít - S170

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

2.250.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.250.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 24 lít - S171

Đ/k miệng: 24 cm

Cao: 57 cm

2.750.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.750.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - S172

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.175.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.175.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - S173

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.435.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.435.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 25 lít - S174

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 110.5 cm

1.795.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.795.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 25.3 lít - S175

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 58 cm

2.475.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.475.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 27.5 lít - 176

Đ/k miệng: 28.5 cm

Cao: 47 cm

3.750.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.750.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - S177

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.430.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.430.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - S178

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.780.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.780.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 30 lít - S179

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 130.5 cm

2.250.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.250.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 38 lít - S180

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 81.5 cm

2.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.850.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - S181

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.150.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.150.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - S182

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.350.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 43 lít - S183

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 54 cm

4.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

4.850.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 44.5 lít - S184

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 99 cm

3.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.350.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 63 lít - S186

Đ/k miệng: 28.5 cm

Cao: 93 cm

5.950.000 VNĐ

Giảm: 0%

5.950.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 73 lít - S188

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 80 cm

7.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

7.200.000 VNĐ

xem
 < 1 2 3 4 5

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu