hotline
876/5 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918.237.078 - Viber hoặc Zalo

Bình ngâm rượu Hàn Quốc

Bình Trụ N88 - 2.5 lít

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 30 cm

325.000 VNĐ

Giảm: 0%

325.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N89 - 5.5 lít

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 52 cm

395.000 VNĐ

Giảm: 0%

395.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N90 - 3.5 lít

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 44 cm

345.000 VNĐ

Giảm: 0%

345.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N91 - 4 lít

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 33.5 cm

295.000 VNĐ

Giảm: 0%

295.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N92 - 800ml

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 31.5 cm

185.000 VNĐ

Giảm: 0%

185.000 VNĐ

xem

Bình Tròn N93 - 900ml

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 15 cm

185.000 VNĐ

Giảm: 0%

185.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N97 - 6.5 lít

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 51 cm

540.000 VNĐ

Giảm: 0%

540.000 VNĐ

xem

Bình Táo 4L - 4 lít

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 28 cm

330.000 VNĐ

Giảm: 0%

330.000 VNĐ

xem

Bình Táo 6L - 6 lít

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 29.5 cm

405.000 VNĐ

Giảm: 0%

405.000 VNĐ

xem

Bình Táo 8L - 8 lít

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 31.5 cm

635.000 VNĐ

Giảm: 0%

635.000 VNĐ

xem

Bình Táo 10L - 10 lít

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 32 cm

715.000 VNĐ

Giảm: 0%

715.000 VNĐ

xem

Bình Táo 12L - 12 lít

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 34 cm

805.000 VNĐ

Giảm: 0%

805.000 VNĐ

xem

Bình Táo 15L - 15 lít

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 36 cm

935.000 VNĐ

Giảm: 2%

916.300 VNĐ

xem

Bình Táo 18L - 18 lít

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 37 cm

1.080.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.080.000 VNĐ

xem

Bình Táo 20L - 20 lít

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 40 cm

1.130.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.130.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây N99 - 4.3 Lít

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 25 cm

295.000 VNĐ

Giảm: 0%

295.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây N100 - 6 Lít

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 28 cm

340.000 VNĐ

Giảm: 0%

340.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây N101 - 8 Lít

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 32 cm

490.000 VNĐ

Giảm: 0%

490.000 VNĐ

xem

Bình Trái cây N102 - 10 Lít

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 33 cm

540.000 VNĐ

Giảm: 0%

540.000 VNĐ

xem

Bình Trái cây N103 - 12 Lít

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 34 cm

59.000 VNĐ

Giảm: 0%

59.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây N104 - 15 Lít

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 36 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây N105 - 18 Lít

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 37 cm

785.000 VNĐ

Giảm: 0%

785.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây N106 - 20 Lít

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 40 cm

800.000 VNĐ

Giảm: 0%

800.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N107 - 750 ml

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 29 cm

135.000 VNĐ

Giảm: 0%

135.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N108 - 1000 ml

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 32 cm

175.000 VNĐ

Giảm: 0%

175.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N109 Van 5.5 lít

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 37.5 cm

735.000 VNĐ

Giảm: 0%

735.000 VNĐ

xem

Bình Tròn N110 - 2.3 lít

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 27 cm

245.000 VNĐ

Giảm: 0%

245.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N111 - 1.2 Lít

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 51 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N112 - 900 Ml

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 41 cm

175.000 VNĐ

Giảm: 0%

175.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N113 - 15 Lít

Đ/k miệng: 26 cm

Cao: 37.5 cm

1.400.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.400.000 VNĐ

xem

Bình Bầu Trụ N114 - 4,5 Lít

Đ/k miệng: 7.5 cm

Cao: 56 cm

390.000 VNĐ

Giảm: 0%

390.000 VNĐ

xem

Bình Bầu Trụ N116 - 3.5 Lít

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 61.5 cm

410.000 VNĐ

Giảm: 0%

410.000 VNĐ

xem

Bình Bầu Trụ N117 - 1.5 Lít

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 43.5 cm

245.000 VNĐ

Giảm: 0%

245.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N119 - 3 Lít

Đ/k miệng: 7.5 cm

Cao: 68 cm

310.000 VNĐ

Giảm: 0%

310.000 VNĐ

xem

Bình Bầu Trụ N120 - 2.5 Lít

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 50 cm

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình Bầu Trụ N121- 2.5 Lít

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 46 cm

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem
 < 1 2 3 4 5 > 

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu