hotline
876/5 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918.237.078 - Viber hoặc Zalo

Bình ngâm rượu Hàn Quốc

Bình Trụ N21 - 16 lít

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 70 cm

1.030.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.030.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N22 - 25 lít

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 110.5 cm - Bình Trụ

1.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.450.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N22 - 2 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 36.5 cm

245.000 VNĐ

Giảm: 0%

245.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N23 - 30 lít

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 130.5 cm

1.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.850.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N23 - 3.4 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 51 cm

295.000 VNĐ

Giảm: 0%

295.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N24 - 16.5 lít

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 110.5 cm

1.100.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.100.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N24 - 5 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 61 cm

325.000 VNĐ

Giảm: 0%

325.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N25 - 63 lít

Đ/k miệng: 28.5 cm

Cao: 93 cm

5.600.000 VNĐ

Giảm: 0%

5.600.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N25 - 6..5 lít

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 75 cm

365.000 VNĐ

Giảm: 0%

365.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N26 - 2.4 lít

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 36.5 cm

275.000 VNĐ

Giảm: 0%

275.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N26 - 41 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

2.900.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.900.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N26 Van - 41 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.000.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N27 - 2.5 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 40 cm

250.000 VNĐ

Giảm: 0%

250.000 VNĐ

xem

BÌNH Trụ N27Big - 43 Lít

Đ/k miệng: 34.5

Cao: 54

4.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

4.450.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N28 - 2 lít

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 31.5 cm

235.000 VNĐ

Giảm: 0%

235.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N28BIG - 27.5 Lít

Đ/k miệng: 28.5

Cao: 47

3.800.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.800.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N29 - 660 ml

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 29 cm

130.000 VNĐ

Giảm: 0%

130.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N30 - 500 ml

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 26 cm

120.000 VNĐ

Giảm: 0%

120.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N31 - 800 ml

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 29 cm

130.000 VNĐ

Giảm: 0%

130.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N32 - 600 ml

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 26.5 cm

120.000 VNĐ

Giảm: 0%

120.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N33 - 2 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 37 cm

215.000 VNĐ

Giảm: 0%

215.000 VNĐ

xem

Binh Trụ N34 - 4 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 61 cm

305.000 VNĐ

Giảm: 0%

305.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N35 - 2.5 lít

Đ/k miệng: 7.5 cm

Cao: 56 cm

235.000 VNĐ

Giảm: 0%

235.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N36 - 2 lít

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 45 cm

215.000 VNĐ

Giảm: 0%

215.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N37 - 1.8 lít

Đ/k miệng: 7.5 cm

Cao: 39 cm

205.000 VNĐ

Giảm: 0%

205.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N38 - 1.2 lít

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 29 cm

205.000 VNĐ

Giảm: 0%

205.000 VNĐ

xem

Bình Ovan N39 - 3 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41.5 cm

340.000 VNĐ

Giảm: 0%

340.000 VNĐ

xem

Bình Tròn N40 - 5 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41.5 cm

390.000 VNĐ

Giảm: 0%

390.000 VNĐ

xem

Bình Ovan N41 - 3 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41 cm

340.000 VNĐ

Giảm: 0%

340.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N42 - 11 lít

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 83 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Binh N43 - 8.5 lít

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 61 cm

540.000 VNĐ

Giảm: 0%

540.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N44 - 11 lít

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 76.5 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N45 - 6.5 lít

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 89.5 cm

540.000 VNĐ

Giảm: 0%

540.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N46 - 4.5 lít

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 61 cm

335.000 VNĐ

Giảm: 0%

335.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N47 - 4 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 66.5 cm

335.000 VNĐ

Giảm: 0%

335.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N48 - 3 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 56 cm

295.000 VNĐ

Giảm: 0%

295.000 VNĐ

xem
 < 1 2 3 4 5 > 

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu